Higiena Komunalna

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia przez ludzi

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych,
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych),
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody,
 • Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych.

Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno – higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  – obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych,
  – zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej,
  – zakładów opieki zdrowotnej
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów,
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa,
 • kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych,
 • Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.