ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza obsługiwana jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Adres strony: http://epuap.gov.plePUAP

Aby można było złożyć dokument elektroniczny do urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne (instrukcja założenia konta na platformie EPUAP)

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym bezpiecznym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, ODT, TXT
  • XLS, ODS
  • CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP, TAR.GZ, BZIP2
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Formularze elektroniczne dostępne poprzez platformę ePUAP (kliknij na typ pisma aby go otworzyć):