Kategoria: Higiena Pracy

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Komunikat V Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=PL). Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE  […]

Stres w pracy

Europejska kampania informacyjna 2014 – 2015 „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”   Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015 W dniach 19-23 października 2015 r. w państwach członkowskich UE obchodzony jest Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, będący zwieńczeniem kampanii informacyjnej pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, prowadzonej w latach 2014-15 przez Europejską […]