Kategoria: Higiena Dzieci i Młodzieży

Badania przesiewowe dla nauczycieli

Harmonogramy badań przesiewowych do pobrania powiat bieszczadzki i leski Testowanie nauczycieli i pracowników klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych na obecność SARS-CoV-2 – ulotka MEN

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Podstawowe informacje dotyczące zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Jednym z zadań jest sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji -w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych ( […]