BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „PATELNIA”  na Zalewie Solińskim w Polańczyku Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z […]

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W  MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI  „ZIELONA PLAŻA”  na Zalewie Solińskim w miejscowości Zawóz Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z […]

KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W USTRZYKACH DOLNYCH             w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Średnia Wieś w miejscowości  Średnia Wieś i Bachlawa.             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Średnia Wieś i […]

KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT                               W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI                                              Z WODOCIĄGU STUPOSIANY Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Stuposiany, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Stuposiany w powiecie bieszczadzkim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W pobranych próbkach wody dnia 22.07.2020 r. […]

KOMUNIKAT PPIS

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu KOŁONICE -ŁUBNE na terenie powiatu Leskiego. Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratoria Badawcze JARS S.A. w Mysłowicach dla próbki wody pobranej w dniu 22.07.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy […]

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „PATELNIA”na Zalewie Solińskim w Polańczyku Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. […]

BIEZĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „CYPEL”na Zalewie Solińskim w Polańczyku Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. […]

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „BIAŁA FLOTA”  na Zalewie Solińskim w Solinie – Góra Jawor Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 […]

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU KOŁONICE-ŁUBNE ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ JABŁONKI, KOŁONICE – ŁUBNE, BYSTRE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiegoi leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Kołonce – Łubne, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Jabłonki, Kołonice- Łubne, Bystre w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców). W pobranych próbkach wody […]