Badania przesiewowe dla nauczycieli

Harmonogramy badań przesiewowych do pobrania powiat bieszczadzki i leski Testowanie nauczycieli i pracowników klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych na obecność SARS-CoV-2 – ulotka MEN

Iinformacja PPIS

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacja w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o odwiedzanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych oraz Biura Obsługi PSSE w Lesku wyłącznie w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa. Wszelkie pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie bądź pisemnie. Dane kontaktowe: Infolinia: 22 250 01 15 adres do korespondencji: Powiatowa […]

Odpowiedź na wiadomości e-mail kierowane w ramach inicjatywy „ZapytajSanepid.pl”

Ustrzyki Dolne, dnia 04 lutego 2021 r. Odpowiedź na wiadomości e-mail kierowane w ramach inicjatywy „ZapytajSanepid.pl” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych informuje, że wnioski literalnie przez wnioskodawców określone jako wnioski o dostęp do informacji publicznej kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych z instrumentalnym wykorzystaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 […]

KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W USTRZYKACH DOLNYCH w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Łukawica w miejscowości  Łukawica.             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Łukawica w gminie Lesko, powiat leski, stwierdzono wzrost mętności […]

KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ŁUKAWICA ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ ŁUKAWICA Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Łukawica, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Łukawica, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym picia, przygotowywania posiłków i napojów oraz utrzymywania higieny […]

KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Średnia Wieś na terenie powiatu leskiego Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku dla próbki  pobranej w dniu 30.11.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących […]

KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Smerek na terenie powiatu leskiego. Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych pobranej w dniu 01.12.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę […]

KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Beskidnik na terenie powiatu leskiego. Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych pobranej w dniu 01.12.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących […]

KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU SMEREK                                     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Smerek, zaopatrującego  mieszkańców miejscowości Smerek w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W pobranych próbkach wody dnia 25.11.2020 r. w ramach […]

KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU BESKIDNIK                                     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Beskidnik, zaopatrującego część mieszkańców miejscowości Wetlina w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W pobranych próbkach wody dnia 25.11.2020 r. w […]