Iinformacja PPIS

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacja w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o odwiedzanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych oraz Biura Obsługi PSSE w Lesku wyłącznie w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa. Wszelkie pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie bądź pisemnie. Dane kontaktowe: telefon: 13 461 28 06 lub 609 225 822 adres do […]

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem W obiektach handlowych zaleca się: Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Upewnić się, że osoby przebywające w […]

„Zaszczep się wiedzą”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych w nawiązaniu do informacji przesłanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.12.2019 r. dot. zamieszczonej na stronie internetowej http://zaszczepsiewiedza.pl/ publikacji ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli na temat szczepień „Zaszczep się wiedzą”, zwraca się z prośbą do dyrektorów nadzorowanych placówek oświatowych o zainteresowanie opublikowanymi materiałami. Część scenariuszy jest oparta […]

KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W USTRZYKACH DOLNYCH             w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Średnia Wieś w miejscowości  Średnia Wieś i Bachlawa.             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Średnia Wieś i […]

KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT                               W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI                                              Z WODOCIĄGU STUPOSIANY Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Stuposiany, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Stuposiany w powiecie bieszczadzkim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W pobranych próbkach wody dnia 22.07.2020 r. […]

KOMUNIKAT PPIS

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu KOŁONICE -ŁUBNE na terenie powiatu Leskiego. Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratoria Badawcze JARS S.A. w Mysłowicach dla próbki wody pobranej w dniu 22.07.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy […]

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „PATELNIA”na Zalewie Solińskim w Polańczyku Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. […]

BIEZĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „CYPEL”na Zalewie Solińskim w Polańczyku Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. […]

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „BIAŁA FLOTA”  na Zalewie Solińskim w Solinie – Góra Jawor Na podstawie: art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 […]

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU KOŁONICE-ŁUBNE ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ JABŁONKI, KOŁONICE – ŁUBNE, BYSTRE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiegoi leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Kołonce – Łubne, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Jabłonki, Kołonice- Łubne, Bystre w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców). W pobranych próbkach wody […]