Iinformacja PPIS

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacja w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o odwiedzanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych oraz Biura Obsługi PSSE w Lesku wyłącznie w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa. Wszelkie pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie bądź pisemnie. Dane kontaktowe: telefon: 13 461 28 06 lub 609 225 822 adres do […]

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem W obiektach handlowych zaleca się: Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Upewnić się, że osoby przebywające w […]

„Zaszczep się wiedzą”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych w nawiązaniu do informacji przesłanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.12.2019 r. dot. zamieszczonej na stronie internetowej http://zaszczepsiewiedza.pl/ publikacji ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli na temat szczepień „Zaszczep się wiedzą”, zwraca się z prośbą do dyrektorów nadzorowanych placówek oświatowych o zainteresowanie opublikowanymi materiałami. Część scenariuszy jest oparta […]

KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu WERLAS na terenie powiatu Leskiego. Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Solina – Jawor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbki wody pobranej w dniu 11.05.2020 r. (po podjętych działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz […]

KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu ZAWÓZ na terenie powiatu Leskiego. Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Solina – Jawor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbki wody pobranej w dniu 11.05.2020 r. (po podjętych działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej […]

KOMUNIKAT PPIS W USTRZYKACH DOLNYCH

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU WERLAS ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ WERLAS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Werlas, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Werlas w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i […]

KOMUNIKAT PPIS W USTRZYKACH DOLNYCH

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ZAWÓZ ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ ZAWÓZ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Żawóz, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Zawóz w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i […]