KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W USTRZYKACH DOLNYCH
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Łukawica w miejscowości  Łukawica.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego
i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Łukawica w gminie Lesko, powiat leski, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznej manganu oraz żelaza.

            Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia  dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych stwierdza warunkową przydatność wody
do spożycia.  Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych
i gospodarczych.

            Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)