KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ŁUKAWICA ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ ŁUKAWICA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Łukawica, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Łukawica, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym picia, przygotowywania posiłków i napojów oraz utrzymywania higieny osobistej, mycia naczyń kuchennych i sztućców.
W dniu 15.12.2020 r. do tut. Inspektora wpłynęło sprawozdanie z badań próbek wody w ramach wewnętrznej kontroli w punkcie zgodności Budynek Mieszkalny nr 87 w Łukawicy, w którym stwierdzono znaczne przekroczenie wartości parametrycznej mętności, jonu amonowego, żelaza i manganu, co nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294).

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Prowadzone są dalsze badania wody i prace mające na celu poprawę jakości wody. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.