KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Średnia Wieś na terenie powiatu leskiego

Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku dla próbki  pobranej w dniu 30.11.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Średnia Wieś zaopatrujący mieszkańców miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.