KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT
Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Smerek na terenie powiatu leskiego.

Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych pobranej w dniu 01.12.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Smerek zaopatrującego mieszkańców miejscowości Smerek spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.