KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU SMEREK
                                   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Smerek, zaopatrującego  mieszkańców miejscowości Smerek w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

W pobranych próbkach wody dnia 25.11.2020 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody w punkcie monitoringowym – Stacja Uzdatniania Wody w Smereku oraz budynek nr 19/1 w Smereku  stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych
( Bakterie grupy coli )  badana próbka nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.

            Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.