KOMUNIKAT PPIS

PSK.443.14.12.2020                                           Ustrzyki Dolne, dnia 30.11.2020 r.

    KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Smolnik

na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Laboratorium SUW  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych pobranej w dniu 24.11.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Smolnik) zaopatrującego mieszkańców miejscowości Smolnik spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.