KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W USTRZYKACH DOLNYCH

     w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez  wodociąg Smolnik w miejscowości  Smolnik

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Smolnik w gminie Lutowiska, powiat leski, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

            Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.