KOMUNIKAT

PSK.443.6.35.2020                                             Ustrzyki Dolne, dnia 11.09.2020 r.

    KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W USTRZYKACH DOLNYCH

            w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Średnia Wieś
w miejscowości  Średnia Wieś i Bachlawa.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa w gminie Lesko, powiat leski, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

            Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2017, poz. 2294),

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.