KOMUNIKAT PPIS w USTRZYKACH DOLNYCH

KOMUNIKAT
Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu CISNA (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna) na terenie powiatu leskiego.

Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna pobranej w dniu 13.08.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem
środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna) zaopatrującego część mieszkańców miejscowości Cisna spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.