KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT

                              W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

                                             Z WODOCIĄGU STUPOSIANY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Stuposiany, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Stuposiany w powiecie bieszczadzkim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

W pobranych próbkach wody dnia 22.07.2020 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w punkcie zgodności Stacja Uzdatniania Wody  stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych ( Bakterie grupy coli )  badana próbka nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzinnego.

            Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.