KOMUNIKAT PPIS

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu KOŁONICE -ŁUBNE na terenie powiatu Leskiego.

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratoria Badawcze JARS S.A. w Mysłowicach dla próbki wody pobranej w dniu 22.07.2020 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Kołonice – Łubne zaopatrującego miejscowości Baligród, Kołonice- Łube, Jabłonki, Bystre spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.