BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU – „PATELNIA”

Na podstawie:

  • art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.)
  • art. 41, art. 43, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.2020 r. poz. 310)
  • § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)

Biorąc pod uwagę:

  1. Sprawozdanie z badań nr DL.LHK.S.9052.1.25.2020, kod próbki HK/S/N-36/20 z dnia 25.06.2020 r. wydane przez Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,
  2. Protokół pobrania próbek wody Nr PSK.442.29.3.2020 z dnia 23.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnychpo dokonaniu analizy:

  1. danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z kąpieliska „Patelnia” w Polańczyku,
  2. wyników wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku „Patelnia” w Polańczyku zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSK.442.29.3.2020 z dnia 23.06.2020 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody w kąpielisku „Patelnia” w Polańczyku odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. 2019 poz. 255)