KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu WERLAS na terenie powiatu Leskiego.

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Solina – Jawor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbki wody pobranej w dniu 11.05.2020 r. (po podjętych działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego
i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Werlas zaopatrującego miejscowość Werlas na terenie powiatu Leskiego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.