KOMUNIKAT PPIS W USTRZYKACH DOLNYCH

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU WERLAS

ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ WERLAS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Werlas, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Werlas w powiecie leskim, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranych próbkach wody dnia 08.05.2020 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w punkcie zgodności Stacja Uzdatniania Wody  stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych ( Bakterie grupy coli, Escherichia coli )  badana próbka nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzinnego.

            Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.