Import żywności pochodzenia zwierzęcego – zmiana przepisów.

Od dnia 14 grudnia 2019r zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązywać stosowany System Traces – NT (Traces New Technology) przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania w zakresie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (np. obecne rozp. nr 669/2019, nr 884/2014, 2017/186).

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 należy wypełnić i przesłać do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP  I część dokumentu CHED – D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej. Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES – NT. W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED – D należy do dnia14 grudnia 2019 założyć konto w systemie TRACES – NT.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Głównego
Inspektora Sanitarnego: Informacje dla importerów żywności