KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY W MIEJSCOWOŚCI ŁODYNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że komunikat z dnia 24.10.2019 r. znak pisma PSK.443.71.7.2019 dotyczący nieodpowiedniej jakości wody w wodociągu Łodyna dotyczy jedynie odbiorców wody z wodociągu Łodyna Kopalnia, który to zaopatrywany jest w wodę z ujęcia głębinowego w miejscowości Łodyna.
Woda z wodociągu Solina-Jawor zaopatrująca mieszkańców miejscowości Łodyna spełnia wymagania Rozporządzenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.