KOMUNIKAT PPIS

     KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU ŁODYNA
ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ ŁODYNA

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Łoda, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Łodyna, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi
(picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).
W pobranych próbkach wody dnia 21.10.2019 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody w punkcie zgodności budynek administracyjny kopalni w Łodynie  stwierdzono,
iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe (paciorkowce), Escherichia coli )  badana próbka nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz. 2294).
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.