KOMUNIKAT PPIS W USTRZYKACH DOLNYCH

    KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU STUPOSIANY
ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ STUPOSIANY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Stuposiany, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Stuposiany, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranych próbkach wody dnia 02.10.2019 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w punkcie zgodności Stacja Uzdatniania Wody  stwierdzono, iż
w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli )  badana próbka nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.