KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT
Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu ZATWARNICA
na terenie powiatu bieszczadzkiego.

 Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratoria Badawcze JARS S.A. Mysłowice dla próbki wody pobranej w dniu 10.07.2019 r.
(po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Zatwarnica zaopatrującego miejscowość Zatwarnica spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.