KOMUNIKAT PPIS

                                       KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU WERLAS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Werlas, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Werlas, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranej  próbce wody pobranej dnia 27.06.2019 r. przez przedstawiciela SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie z sieci wodociągu Werlas stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe (paciorkowce), Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C) badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.