KOMUNIKAT PPIS

      KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU STUPOSIANY

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Stuposiany, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Stuposiany, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).
W pobranej  próbce wody pobranej dnia 22.05.2019 r. przez przedstawiciela JARS S.A. w punkcie monitoringowym wodociągu Stuposiany stwierdzono, iż w zakresie parametru mikrobiologicznego Bakterie grupy coli, badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.