KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI
WODOCIĄG HUZELE
ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ HUZELE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Huzele,
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Huzele, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).
W związku ze zgłoszoną awarią wodociągu oraz interwencją mieszkańców
pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 10.05.2019 r. w punkcie monitoringowym wodociągu Huzele. W pobranych próbkach wody stwierdzono,
iż w zakresie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów
w 22±2°C  woda nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz. 2294).
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.