KOMUNIKAT PPIS

     KOMUNIKAT
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY W WODOCIĄGU HUZELE
ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ HUZELE

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Huzele,
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Huzele, że woda nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz. 2294).
W związku ze zgłoszoną awarią wodociągu oraz interwencją mieszkańców pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 10.05.2019 r. w punkcie monitoringowym wodociągu Huzele, w pobranych próbkach wody stwierdzono, przekroczenia w zakresie parametrów fizykochemicznych (mangan, żelazo) oraz organoleptycznych (mętność, barwa).
Zwiększona ilość żelaza, manganu oraz podwyższona wartość mętności nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jednak powodować powstanie niepożądanych osadów i problemów z barwą wody, brudzenie urządzeń sanitarnych i prania, mogą wywoływać niepożądany smak napojów.
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.