KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu MUCZNE

na terenie powiatu bieszczadzkiego.

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Solina – Jawor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbki wody pobranej w dniu 23.04.2019 r. (po podjętych przez zarządcę wodociągu Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę
z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Muczne zaopatrującego miejscowość Muczne spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
i stwierdza jej przydatność do spożycia.