KOMUNIKAT PIS

KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu ROPIENKA

na terenie powiatu bieszczadzkiego.

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Solina – Jawor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 26.05.2018 r. (po podjętych przez zarządcę wodociągu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących
i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Ropienka zaopatrującego miejscowość Ropienka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.