KOMUNIKAT PIS

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU ROPIENKA

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Ropienka,
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Ropienka, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranych próbkach wody dnia 22.05.2018 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z sieci wodociągu Ropienka stwierdzono, iż w zakresie parametru mikrobiologicznego – Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 º C, badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.