KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu MYCZKOWCE

na terenie powiatu leskiego.

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Solina – Jawor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 22.02.2018 r. (po podjętych przez zarządcę wodociągu Elbest Sp. z o.o. – Hotel Solina SPA w Myczkowcach działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Myczkowce zaopatrującego miejscowość Myczkowce spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.