KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU MYCZKOWCE

ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ MYCZKOWCE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Myczkowce,
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Myczkowce, że woda nie nadaje się
do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranych próbkach wody dnia 22.02.2018 r. w ramach bieżącego nadzoru
nad jakością wody w punkcie monitoringowym wodociągu Myczkowce stwierdzono,
iż w zakresie parametru mikrobiologicznego Bakterie grupy coli, badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.