KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU ŚREDNIA WIEŚ

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Średnia Wieś,
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa, że woda
nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranych próbkach wody dnia 13.12.2017 r. w ramach wewnętrznej
kontroli jakości wody w punkcie monitoringowym wodociągu Średnia Wieś
stwierdzono, iż w zakresie parametru mikrobiologicznego Clostridium perfringens
(łącznie ze sporami), badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym
w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r.
(Dz.U.2015, poz.1989).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili
się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.