KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu ZADWÓRZE

na terenie powiatu bieszczadzkiego

 Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 13.11.2017 r. (po podjętych przez właściciela wodociągu Zarząd Wiejski w Zadwórzu działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Zadwórze zaopatrującego miejscowość Zadwórze pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.