KOMUNIKAT PPIS

 

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU ZADWÓRZE

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Zadwórze,
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Zadwórze, że woda nie nadaje
się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranych próbkach wody dnia 23.10.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w punkcie monitoringowym wodociągu Zadwórze stwierdzono,
iż w zakresie parametru mikrobiologicznego bakterie grupy coli, badana próbka wody
nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015, poz.1989).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.