Komunikat PPIS

   KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu  MCHAWA – SZKOŁA

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 09.10.2017 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Mchawa – Szkoła spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.