KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT


Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu HUZELE

na terenie powiatu leskiego

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 09.10.2017 r. (po podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Huzele pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.