KOMUNIKAT PPIS

                                                 KOMUNIKAT

                      W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

                                        Z WODOCIĄGU HUZELE

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Huzele, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranych próbkach wody dnia 04.10.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w punkcie monitoringowym wodociągu Huzele stwierdzono,
iż w zakresie parametru mikrobiologicznego Clostridium perfringens  (łącznie ze sporami) badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym
w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015, poz.1989), natomiast pozostałe parametry mikrobiologiczne tj. bakterie grupy coli oraz escherichia coli pozostają w trakcie badań.

W przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.