KOMUNIKAT PPIS

                                              KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU  SMEREK

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Smerek, że woda
nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia,  przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców, utrzymywania higieny osobistej.

W próbce wody pobranej w dniu 31.08.2017 r. przez przedstawiciela SGS Polska
Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie z sieci wodociągu Smerek stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli, Escherichia coli), badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015, poz.1989 z późn. zm).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.