KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU CZARNA DOLNA

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Czarna Dolna, że wodanie nadaje się do spożycia przez ludzi ( picia,  utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W próbce wody pobranej w dniu 09.08.2017 r. z sieci wodociągu Czarna Dolna stwierdzono, iż w zakresie parametru mikrobiologicznego (liczba mikroorganizmów
w 22 ±2 o C po 72 h), badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym
w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015, poz.1989).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.