KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

 Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Zadwórze.

 

 Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 01.08.2017 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Zadwórze spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. 2015 r. poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.