KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu  BEZMIECHOWA

 Na podstawie wyniku z badania wody przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 28.06.2017 r. (po podjętych przez właściciela wodociągu Zarząd Wiejski w Bezmiechowej działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących
i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Bezmiechowa pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.