KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU WEREMIEŃ

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Weremień, że woda
nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia,  przygotowywania posiłków
i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców, utrzymywania higieny osobistej.

W próbce wody pobranej w dniu 24.04.2017 r przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z sieci wodociągu Weremień stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli, Escherichia coli), badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym
w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015, poz.1989).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.