Europejski Tydzień Szczepień

 

 

Europejski Tydzień Szczepień będzie obchodzony w dniach od 24 do 30 kwietnia 2017 roku.

Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób.

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Vaccines work”.

 

ZDROWIE

Szczepienia ochronne to:

 • inwestycja w zdrowie naszych dzieci;
 • najskuteczniejszy sposób zapobiegania wielu chorobom zakaźnym.

 

Dzięki szczepieniom:

 • całkowicie wyeliminowano ospę prawdziwą, a w wielu krajach nie występują już poliomyelitis, różyczka wrodzona i tężec u noworodków;
 • zmniejszyła się zachorowalność na wiele chorób zakaźnych;
 • zmniejszyła się liczba zgonów i powikłań po przebytych chorobach zakaźnych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • szczepienia ochronne uodparniają Twoje dziecko przeciw różnym chorobom;
 • dzięki odporności zbiorowiskowej szczepienia chronią również pojedyncze osoby nie zaszczepione oraz te, których nie można zaszczepić z przyczyn medycznych;

 

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie szczepionki dostępne w Polsce spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Potwierdzają to badania kliniczne.

 

Szczepionki wprowadzane na polski rynek:

 • pozytywnie przeszły badania laboratoryjne oraz badania kliniczne potwierdzone przed ich rejestracją i wprowadzeniem do obrotu;
 • spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa – każda seria szczepionki jest kontrolowana przed wprowadzeniem do obrotu;
 • inspekcja farmaceutyczna monitoruje jakość szczepionek;
 • sprawowany jest stały nadzór nad występowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), które lekarze mają obowiązek zgłaszać;

 

BEZPIECZNE SZCZEPIENIA

Wskazówki dla rodziców i opiekunów:

 • na szczepienie koniecznie weź książeczkę zdrowia dziecka;
 • jeśli kupiłeś szczepionkę w aptece, pamiętaj o jej właściwym przechowywaniu i transportowaniu (powinna być transportowana w opakowaniu izotermicznym i przechowywana w temperaturze od +2 do +8ْ C);
 • szczepienie może zostać wykonane za zgodą rodziców/opiekunów;
 • zostań z dzieckiem w gabinecie zabiegowym podczas szczepienia;
 • po podaniu szczepionki jeszcze przez ok. 30 min pozostań z dzieckiem na terenie placówki, aby obserwować reakcję dziecka na szczepienie;
 • uważnie obserwuj dziecko przez 48 godzin od szczepienia;
 • przestrzegaj kolejnych wizyt szczepiennych zalecanych przez lekarza.

 

Podczas wizyty poinformuj lekarza o:

 • chorobach przebytych przez dziecko;
 • lekach, które dziecko przyjmuje (niektóre leki mogą osłabić działanie szczepionki);
 • bliskim/stałym kontakcie dziecka z chorą osobą (dziecko mogło się zarazić, mimo że jeszcze nie są widoczne objawy choroby);
 • objawach, które wystąpiły w następstwie wcześniejszych szczepień.

 

Zapytaj lekarza jak postępować z dzieckiem po szczepieniu!

 

Obowiązki osoby przeprowadzającej szczepienie:

 • lekarz przeprowadza badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego;
 • lekarz ocenia stan zdrowia dziecka i na tej podstawie decyduje, czy istnieją przeciwwskazania medyczne do wykonania danego szczepienia lub czy istnieją wskazania, by zaszczepić dziecko w późniejszym terminie;
 • lekarz informuje o rodzaju i sposobie wykonywania szczepienia;
 • lekarz/pielęgniarka przeprowadza szczepienie;
 • lekarz/pielęgniarka dokumentuje przeprowadzenie szczepienia;

 

Lekarz informuje o:

 • terminach obowiązkowych szczepień ochronnych u dziecka;
 • szczepieniach zalecanych;
 • możliwości wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) i konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w takim przypadku.