Komunikat PPiS

     KOMUNIKAT

 Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu CZARNA DOLNA

  Na podstawie wyników z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 12.03.2017 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Czarna Górna działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących
i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Czarna Dolna spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015 poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.