KOMINIKAT PPIS

KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu POLAŃCZYK

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dla próbek wody pobranych w dniu 03.03.2017 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego oraz zamontowanie urządzenia do ozonowania wody), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu POLAŃCZYK  pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015 poz. 1989 )
i stwierdza jej przydatność do spożycia.