KOMUNIKAT PPIS

 

 

 

    KOMUNIKAT

 Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu POLAŃCZYK

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dla próbek wody pobranych w dniu 24.02.2017 r. oraz przez  Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych  dla próbek wody pobranych w dniu 25.02.2017 r. do badań powtórnych
( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
w Polańczyku działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu POLAŃCZYK  spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. 2015 poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.