KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY

Z WODOCIĄGU ŚREDNIA WIEŚ
NA TERENIE POWIATU LESKIEGO

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Średnia Wieś,
że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych
i sztućców.

W próbce wody pobranej w dniu 20.02.2017 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z sieci wodociągu Średnia Wieś stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych
(Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), oraz Bakterie grupy coli, badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem, mikrobiologicznym, osoby z osłabiona odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając  z wody wodociągowej zachowali szczególna ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.